Jest to metoda pozwalająca na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape. Istotą każdej metody terapeutycznej jest oddziaływanie na organizm poprzez różne czynniki mechaniczne oraz fizykalne w celu osiągnięcia pożądanych zmian. Aplikacje plastra nie mają w większości zastosowań charakteru korekcji mechanicznej, lecz przede wszystkim działanie sensoryczne poprawiające funkcjonowanie lokalne lub wpływanie na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem objawu (np. bólu). Wykorzystywane są w tej metodzie testy przesiewowe, dzięki którym terapeuta lokalizuje dysfunkcje organizmu, a następnie porównuje je z istniejącymi objawami. W terapii Kinesiology Tapingu wykorzystujemy plaster k-active tape o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology Taping pochodzi z języka łacińskiego, kinesiologia – nauka o ruchu, a więc za pomocą aplikacji plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji. Każda aplikacja poprzedzona jest badaniem, oceną układu mięśniowo-powieziowego. Omawiana metoda nie jest oparta na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń. Kinesiology Taping jest najbardziej rozwiniętą i stale dynamicznie się rozwijającą odmianą terapii z użyciem plastra bazującą na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo-powieziowej. Istnieje wiele form terapii, jednak Kinesiology Taping posiada następujące cechy:

  • jest dobrze akceptowany przez pacjentów (zarówno dzieci, jak i dorosłych),
  • działa zgodnie z funkcjonowaniem organizmu przez 24 godziny na dobę, a nie tylko podczas sesji terapeutycznej,
  • efekt poprawy jest zauważalny bezpośrednio po aplikacji i utrzymuje się po jej usunięciu.