Stanowi rozwinięcie i udoskonalenie znanego badania podoskopowego. Oprócz dokładnej odbitki stopy (plantokonturogramu) możliwe jest również uzyskanie informacji o przestrzennym ukształtowaniu sklepienia stóp.

Zalety:
skaner przestrzenny 3D do wyznaczenia wysklepienia śródstopia w warunkach obciążenia i odciążenia stopy;
analiza obciążeń dzięki kolorowej wizualizacji intensywności nacisku; obserwacja ustawienie pięt (koślawość/szpotawość);
analiza rzeczywistego rzutu środka ciężkości przez czteroczujnikową platformę stabilograficzną;
dynamiczna rejestracja badań podczas ruchu.

Do wskazań w celu wykonania badania podoskopem komputerowym należą m. in.:
nieprawidłowości w budowie stóp i kończyn dolnych (stopy płaskie, stopy płasko-koślawe, stopy wydrążone, itp.),
zaburzenie wzorca chodu,
problemy z utrzymywaniem równowagi,
ból kończyn dolnych.

Aparatura do komputerowej oceny stóp CQ-St zaprojektowana i wyprodukowana została tak, aby ułatwić diagnostykę podporu całej postawy ciała i wcześniejszego wykrycia wad postawy ciała. Zasadniczym celem działania omawianego sprzętu jest uzyskanie miarodajnego, obiektywnego, a także udokumentowanego obrazu podeszwowej strony stóp pacjenta. Umożliwia właściwe dostosowanie ćwiczeń lub ewentualnego zaopatrzenia ortopedycznego (wkładki ortopedyczne). Badanie jest nieinwazyjne i nieszkodliwe.Do badania skierowanie nie jest potrzebne. Badanie komputerem podoskopowym umożliwia kontrolę zastosowanego leczenia i profilaktyki, dlatego częstość powtarzania badania uzależniona jest od ewentualnego problemu. Najczęściej badanie kontrolne wykonywane jest co 3-4 miesiące.

Pacjent otrzymuje wynik badania, w którym zawarte są informacje na temat ukształtowania:
sklepienia podłużnego (kąt Clarke’a i wskaźnik Sztritera-Godunowa),
sklepienia poprzecznego (kąt piętowy Gamma, wskaźnik Wejsfloga),
szerokości i długości stopy,
kąt koślawości palucha Alfa,
kąt szpotawości palca Beta.
Realizacja badania polega na tym, iż dzieckostawia stopy na przeźroczystej płycie i wykonywane są fotografie; Obraz stóp obserwowany jest przez kamerę CCD i przetwarzany na sygnał cyfrowy, a następnie przesyłany do pamięci komputera; Bezpośrednio po badaniu wyniki poddawane są szczegółowej analizie i następnie pacjent otrzymuje pełną dokumentację oraz wyliczenia, które w szybki sposób zostaną porównane z gotowymi normami.

Metody leczenia wad stóp i kończyn dolnych?
Problem leczenia stóp z obniżonym lub zniesionym sklepieniem podłużnym oraz poprzecznym jest niezwykle kontrowersyjny i pomimo upływu lat nadal istnieje swoisty dualizm terapeutyczny w podejściu do zniekształcenia.
Z jednej strony istnieją teorie o fatalnych skutkach zaniechania masowego zaopatrywania dzieci we wkładki ortopedyczne w postaci powstawania wczesnych zmian zwyrodnieniowych oraz upośledzenia funkcji.
Z drugiej strony coraz popularniejszy staje się pogląd oparty na badaniach EBM, iż należy ograniczyć repertuar tylko do metod leczniczych zachowawczych.
Leczenie stóp płaskich zazwyczaj jest zachowawcze.
Ustalając program leczenia należy zwrócić uwagę na przyczynę wywołującą obniżenie lub zniesienie sklepienia stóp.
Wskazany jest kompleksowy charakter postępowania terapeutycznego.
Ćwiczeniom leczniczym powinno towarzyszyć dbanie o właściwą masę ciała i noszenie prawidłowego obuwia.
Istotny jest także wiek pacjenta, stopień zaawansowania wady i skuteczność poprzednio stosowanych metod leczenia.