Metoda powstała dla potrzeb dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna. Bazuje ona na wielu metodach fizjoterapeutycznych, z których wybrano te przydatne do terapii skolioz.

Polega na stabilizacji skoliozy u dzieci z uogólnioną wiotkością tkanki łącznej lub z kątem skrzywienia do 30 stopni u dzieci z prawidłowymi napięciami mięśniowymi. Celem metody może być np. korekcja ustawienia stóp i kolan, zwiększanie shiftu do korekcji skoliozy, dążenie do symetrii ustawienia łopatek, nauka oddechu derotacyjnego itp.

Etapy metody FITS:

 • I etap – badanie klasyczne oraz badanie w koncepcji Metody FITS
 • II etap – przygotowanie struktur mięśniowo – powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni
 • III etap – budowanie nowych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie, nauka napięcia korekcyjnego
 • Kluczowe aspekty metody FITS

 • indywidualnie dopasowana terapia do pacjenta;
 • aspekt psychologiczny, czyli uświadomienie dziecku i rodzicom dysfunkcji związanych ze skoliozą;
 • usuwanie barier mięśniowo – powięziowych ograniczających ruch korekcyjny;
 • badanie czynności biernego i czynnego ruchu korekcyjnego;
 • budowanie i stabilizacja nowych korekcyjnych wzorców ruchowych;
 • nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych;
 • nauka autokorekcji w pozycjach funkcjonalnych i czynnościach dnia codziennego, itp.