Zapraszamy na zajęcia logopedyczne z elementami Metody Krakowskiej.

Czym jest Metoda Krakowska? Są to działania stymulujące wszystkie funkcje poznawcze.

Metoda Krakowska dla kogo?
Dla dzieci zdrowych oraz dla tych wymagający wsparcia w rozwoju.
Jeśli Twoje dziecko:

  • nie mówi lub mówi bardzo mało, mimo, że skończyło 2 lata;
  • mówi niewyraźnie, mimo że skończyło 3 lata;
  • w wieku 4 lat nie podejmuje prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż;
  • ma problemy z wymową głoski r, mimo skończonych 6 lat;
  • kiedy mówi wkłada język między zęby lub często ma otwartą buzię;
  • jest w wieku przedszkolnym i chcesz aby nauczyło się czytać.