Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie ukończyłam pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyłam studia podyplomowe z logopedii. W 2021 roku ukończyłam studia podyplomowe z neurologopedii na uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Ponadto ukończyłam podstawowe szkolenia w ramach Metody Krakowskiej

  1. Terapia Neurobiologiczna
  2. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  3. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  4. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych

Od kilku lat pracuję z dziećmi w różnym wieku prowadząc diagnozę, terapię oraz profilaktykę logopedyczną. Brałam również udział w szkoleniu z Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż. Systematycznie zdobywam nową wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu logopedii oraz neurologopedii.